Catalogus

Casemanagement Regie op Verzuim

Post HBO-opleiding

In samenwerking met Hogeschool Arnhem en Nijmegen (HAN)

Regie op Verzuim is een pittige opleiding die beloond wordt met een officieel HAN-diploma. Dit diploma op HBO-niveau wordt niet alleen herkend en erkend op de arbeidsmarkt, maar is ook uw toegang tot het Register Specialistisch Casemanagement (RSC). In de markt bent u dan herkenbaar aan de titel ROV.


Met Regie op Verzuim leert u hoe u verzuim-of arbeidsongeschiktheidstrajcten optimaal begeleidt.


Het doel is om zieke werknemer zo snel mogelijk te laten re-integreren.


Samen met alle betrokkenen werkt u aan een passende oplossing. Hierbij houdt u rekening met ieders belangen en werkt u uiteraard binnen de wettelijke kaders.


Het centrale leerdoel van Regie op Verzuim is gericht op de mogelijkheden en de inzetbaarheid in geval van verzuim en/ of arbeidsongeschiktheid.


U treedt op als, wat wij noemen casemanager inzetbaarheid (CM)

Jobcoach

Ontdek de HBO Opleiding Jobcoach


Wil je een essentiële rol spelen in het begeleiden van werkzoekenden met arbeidsbeperkingen naar zelfstandige arbeidsparticipatie? De HBO Opleiding Jobcoach biedt je deze kans. In deze 6 maanden durende, praktijkgerichte opleiding leer je:


- Begeleiden naar zelfstandige arbeidsparticipatie.
- Ontwikkelen van cruciale coaching-vaardigheden.
- Bemiddelen tussen werkzoekenden en werkgevers.

Geen specifieke vooropleiding vereist. Ervaren docenten en trainers zorgen voor kwaliteitsgarantie. Schrijf je in en ontdek jouw rol als Jobcoach!

Middelbaar veiligheidskundige opleiding


Pak deze unieke kans om in jezelf te investeren.

Na het behalen van je MVK-diploma ben je een belangrijke schakel tussen de werkvloer en het management. Je leert alles over het uitvoeren en verbeteren van het veiligheidsbeleid binnen een organisatie.


De opleiding bestaat uit de volgende modules:

- Module 1: Algemene inleiding en RI&E

- Module 2: Veiligheidsthema’s

- Module 3: Gezondheidsthema’s

- Module 4: Managementthema’s

Basisopleiding LVV Vertrouwenspersoon

Ongewenste omgangvormen en integritet

Elke medewerker heeft recht op een veilige werkplek. Elke organisatie is verplicht daar zorg voor te dragen. Het aanstellen en opleiden van een vertrouwenspersoon hoort daarbij.

In deze basisopleiding word je gedegen toegerust voor de functie van vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen en er wordt een fundament gelegd voor de functie van vertrouwenspersoon integriteit.

ONLINE basisopleiding LVV vertrouwenspersoon

Gedurende vier dagen volg je deze opleiding bij voorkeur met een PC of laptop geheel 'vanuit huis' via korte, krachtige online ontmoetingen van maximaal twee uur. Daarnaast doorloop je op eigen moment e-learning modules met een grote diversiteit aan werkvormen en beklijvende inhoud.

Hoe werk je op de juiste manier

Workshop werkplek ergonomie

Zitten wordt inmiddels gezien als het nieuwe roken. Het lange tijd zitten in een zelfde houding (ofwel immobiliseren van je lichaam) kan voor allerhande klachten zorgen op de korte en lange termijn. Denk hierbij aan klachten aan de nek en schouder (KANS) op de korte termijn, terwijl op de lange termijn gewrichtsschade (artrose), verslapte gewrichtsbanden en een afname van de spieren op de loer liggen.

Daarnaast merken wij dat veel mensen verouderde ideeën hebben over het juist instellen van de werkplek, het herkennen van de eerste symptomen van KANS en het verhelpen van deze klachten. Bij Optima Arboacademie BV hebben we veel ervaring in het geven van workshops werkplek ergonomie. In deze workshops staat het trainen van het personeel centraal en ligt de focus op self-empowerment. De vitaliteit van het personeel staat bij ons voorop! We leren de cursisten hoe de werkplek het best kan worden ingericht, hoe ze de negatieve effecten van het langdurig zitten kunnen verminderen en hoe ze de eerste symptomen van blessures kunnen herkennen en verhelpen.

Preventiemedewerker

Heeft uw organisatie al een deskundige preventiemedewerker? Alhoewel dit wettelijk nog niet verplicht is, helpt een preventiemedewerker wel uw bedrijf gezond te houden.

De preventiemedewerker zorgt samen met de werkgever voor goede arbeidsomstandigheden en het voorkomen van ongevallen.

Arbeidsomstandigheden manager

Om goed arbo-beleid te kunnen vormgeven, moet de werkgever een overzicht opstellen van alle gevaren die in het bedrijf kunnen voorkomen. Met deze risico-inventarisatie en

–evaluatie (RI&E) kan het bedrijf de gevaren aanpakken om zo de kans op arbeid gerelateerde gezondheidsklachten en ongevallen tot een minimum te beperken.

Psychologische arbeidsbelasting

Het gaat bij PSA om arbeidsrisico’s die werkstress kunnen veroorzaken, zoals werkdruk, agressie/geweld/intimidatie, pesten, discriminatie en seksuele intimidatie.


Andere oorzaken die bijdragen aan PSA zijn bijvoorbeeld een verstoorde balans tussen werk en privé (bijvoorbeeld door mantelzorg of rouwverwerking). Werkstress leidt tot ongewenste gevolgen voor de gezondheid van werknemers zoals overspannenheid, depressie en burn-out.

Ziekteverzuim en re-integratie

U ontwikkelt actuele kennis van wet- en regelgeving met betrekking tot verzuim. Daarnaast krijgt u inzicht in risicofactoren en weet u hoe u verzuim kunt verminderen en zelfs kunt voorkomen.


U leert effectievere verzuimgesprekken te voeren. Tevens leert u hoe u de re-intergratie bevordert en een praktisch verzuimbeleid voor uw organisatie opstelt.

Schuldhulpverlening & budgetcoaching

Tweederde van de werkgevers in ons land heeft te maken met werknemers met financiële problemen. Dat kost de werkgever gemiddeld duizenden gulden per persoon per jaar! Dit blijkt uit verschillende onderzoeken die zijn gedaan.


Het percentage van werkgevers die regelmatig te maken hebben met werknemers met financiële problemen is heel erg hoog op Curaçao. Ben je toevallig ook op de hoogte wat de gevolgen kunnen zijn voor jou als werkgever?

Onder Bedrijfsmaatschappelijk werk wordt verstaan: hulpverlening aan individuele en groepen medewerkers bij door hen ervaren problemen van psycho-sociale aard die zich in verband houden met de werksituatie.


Het primaire doel van de Bedrijfsmaatschappelijk werk is de bevordering van het welbevinden van zowel individuele als groepen medewerkers binnen de arbeidsorganisatie en als gevolg daarvan een optimalisering van werksituaties en werkrelaties.

Bedrijfsmaatschappelijk werk

Post HBO bijscholing / refreshment

Basic safety training

Theorie en praktijk gaan hand in hand. Met behulp van eenvoudige theorie wordt de ogenschijnlijk complexe materie van veiligheid in de praktijk inzichtelijk gemaakt.


Het resultaat zal een veiligere, gezondere en prettigere werkvloer zijn waardoor het ziekteverzuim zal dalen. En dat is voordelig voor zowel werkgever als werknemer

Facilitair management

Het Engelse Facility management, in het Nederlands vertaald als Facilitair management, houdt zich bezig met het besturen en beheersen van de ondersteunende activiteiten ten behoeve van het primaire proces van een organisatie, alsmede ten behoeve van de overige ondersteunende activiteiten.


Het betreft ondersteunende activiteiten die nodig zijn, zowel op het strategische niveau van de organisatie om haar doelstellingen te kunnen realiseren, als op het praktische niveau van de individuele werknemers. 

Certified Chemical Safety Expert (CCSE) Online

Iedereen weet dat werken met chemische producten altijd risico’s met zich meebrengt. Chemische veiligheid op jouw werkvloer is van groot belang, maar blijft een complex onderwerp. Ben jij veiligheidsprofessional en wil je je verdiepen in chemische veiligheid? Volg dan nu de CCSE® Online opleiding.

Deze opleiding biedt je een combinatie van wettelijke kaders, chemische basiskennis en praktisch toepasbare tips. Zodat jij de juiste kennis en kunde in huis hebt om ervoor te zorgen dat iedereen na een werkdag weer veilig naar huis kan gaan.

Wil jij de chemische veiligheidsexpert voor jouw organisatie worden? Klik dan op ‘Read more’ voor meer informatie.

HSE officer

Jij bent de backbone en het gezicht van het arbeidsomstandigheden beleid. Je staat middenin het produktieproces waar je samen met de betrokken afdelingsmanager(s) de arbeidsveiligheid op de werkvloer continue verbetert.

Je identificeert de gevaren en de daaraan verbonden risico's, weegt ze en stelt beheersmaatregelen op volgens de arbeidshygiënische strategie.


Dankzij jou verloopt het productie proces veiliger en efficiënter.

Arbo versus arborecht

Er is veel wet- en regelgeving op het gebied van arbeidsrecht. Deze regelgeving is echter niet voor iedere burger direct duidelijk en makkelijk toegankelijk. In deze masterclass word je ingeleid in dit ingewikkelde doch uiterst boeiende rechtsgebied.

 

Zo wordt onder meer stilgestaan bij de verschillende kenmerken van de arbeidsovereenkomst, verschillende vormen van overeenkomsten inzake werk tegen betaling en de rechtsgevolgen  en hoe de Arbodienst  daar tegenover staat.

Daarnaast is er aandacht voor het collectieve arbeidsrecht en wordt er uitgebreid stilgestaan bij de beëindiging van de arbeidsovereenkomst.

Alcohol en drugs op de werkvloer

Een preventief alcohol- en drugsbeleid is het middel om alcohol- en drugproblemen op het werk een stap voor te blijven.


Het is echter niet eenvoudig voor een werkgever precies te weten hoe hij het best een dergelijk beleid voert.


In deze bijzonder informatieve cursus leer je hoe je het probleem herkent en aanpakt.


Conflicthantering

Er bestaan bijna geen successen zonder dat er een conflict aan vooraf is gegaan. Maar een onderschat conflict kan ook leiden tot onnodige mislukkingen. U kunt hier zelf invloed op uitoefenen door de manier waarop u met de situatie omgaat.


In deze praktische training leert u een conflict te herkennen, analyseren en controleren zodat het niet escaleert maar juist leidt tot de beste resultaten en een win-win situatie.

Gezond beeldschermwerken

Langdurig werken achter een beeldscherm kan klachten aan armen, nek en schouders opleveren. Vroeger heette dit RSI, nu meestal KANS; Klachten aan Arm, Nek, Schouder. Verkeerd laptopgebruik is momenteel zelfs de grootste oorzaak van RSI/KANS.


Ook oogklachten komen vaak voor. Het gebruik van laptops, tablets en smartphones zorgt voor een stijging van het aantal klachten.


Deze workshop helpt je jouw werknemers gezond en productief te houden.

Gezondheidsmanagement

Het beoogde resultaat van alle activiteiten rond gezondheidsmanagement is een duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Ofwel: de mate waarin medewerkers productief, gemotiveerd en gezond willen en kunnen blijven werken binnen en/of buiten het bedrijf of de organisatie.


Gezondheidsmanagement levert een positieve bijdrage aan de fysieke en mentale belastbaarheid van werknemers en daarmee op de arbeidssatisfactie en (duurzame) inzetbaarheid.

Work / life balance

Vandaag, nu velen van ons thuiswerken met de kinderschare in onze nek. Of we hebben juist te weinig werk, of teveel, vandaag is er een nieuw tijdperk aangebroken. De era van het thuiswerken. De tijd dat je baas controle uitoefende omdat hij toezicht kon houden is voorbij. We moeten het nu zelf doen.


Maar hoe doe je dat? Hoe zorg je ervoor dat je jezelf niet gek maakt? Hoe zorg je ervoor dat je het evenwicht tussen (thuis)werken en privé gezond houdt?

Solliciteren kun je leren

Een ieder die wil of moet solliciteren en die dat graag op een professionele en resultaatgerichte wijze wil doen. Dit kan zijn diegene die voor het eerst solliciteert, maar ook diegenen die solliciteert om van baan te veranderen.


Je bent op zoek naar een (nieuwe) baan: je bent aan het solliciteren.

Je zit zonder werk, je contract wordt niet verlengd, je bent net klaar met je opleiding of je bent toe aan de volgende stap in je carrière.

Wij hebben alles om te komen tot een nieuwe baan verzameld: handige en effectieve tips, inspirerende video’s en de beste artikelen. Schrijf je dan direct in.

Leidinggeven

In deze eendaagse training ‘Leidinggeven’ kijken we naar de vaardigheden van u als leidinggevende enerzijds en naar de behoeften en vaardigheden van de medewerkers anderzijds.


Nog te vaak wordt gedacht dat leidinggeven een kwestie is van tegen je medewerker zeggen wat hij of zij moet doen en vervolgens er vanuit gaan dat dit ook gebeurt. En dan vervolgens verbaasd zijn als de opdracht niet is uitgevoerd. Hoe krijg je het als leidinggevende nu voor elkaar dat het wél gebeurt wat je vraagt en dat je medewerkers bereid zijn om voor je in beweging komen?


Heb je jezelf als leidinggevende wel eens afgevraagd waarom het toch zo moeilijk is om zaken voor elkaar te krijgen bij je medewerkers? Maar heb je dan wel eens goed gekeken naar de mensen die voor jou het afdelingswerk verrichten? Zijn zij allemaal hetzelfde, hebben ze allemaal dezelfde ervaring of opleiding? Zijn er misschien medewerkers die wat meer begeleiding nodig hebben, of aandacht, of juist zelfstandigheid? Hebben sommige collega’s misschien een heel andere culturele achtergrond?

unsplash