Vertrouwenspersoon

Vertrouwenspersoon

Algemene informatie 

Iedereen heeft recht op een veilige en integere werkplek.

Daarom verzorgen Optima Arboacademie een opleiding voor vertrouwenspersonen, leidinggevenden en medewerkers.

Wilt u een medewerker die klem zit professioneel ondersteunen?

 Verwerf gedegen kennis en praktijkgerichte vaardigheden, die toepasbaar zijn in bedrijfsleven, onderwijs en bij de overheid.

Optima Arboacademie gaat binnenkort starten met de opleiding basis vertrouwenspersoon

Waarom een opleiding tot vertrouwenspersoon? In de wet is geregeld dat werkgevers verantwoordelijk zijn voor de psychosociale arbeidsbelasting (PSA). Sociale Veiligheid voor de werknemers. Dat betekent o.a. dat de werkgever verplicht is om beleid te voeren dat gericht is op het tegengaan van ongewenste omgangsvormen zoals (seksuele) intimidatie, pesten, agressie/ geweld en discriminatie.

Onderzoek 2022 uitgevoerd door Optima Arboacademie en Karin Bosman;

1. Sexsuele intimidatie op de werkvloer 74%

2. Pesten 80% binnen onze werkplekken op Curacao.

Er moet iets aangedaan worden om onze werknemers een veilig en gezonde werkplek te kunnen garanderen.

1. Een klachtenregeling is veelal een onderdeel van het beleid evenals

2. het aanstellen van een vertrouwenspersoon.


Taken van een vertrouwenspersoon

1.Opvangen, begeleiden en adviseren van klagers/melders.

2. Voorlichten, informeren en inspireren van de organisatie.

3. Gevraagd en ongevraagd adviseren van bestuur en management.


Het werk van de vertrouwenspersoon is veelzijdig en vereist uitstekende gespreksvaardigheden en presentatietechnieken.

De opleiding gaat bij voldoende aanmeldingen (10) van start in april 2023

Krijg meer informatie tijdens een informatiebijeenkomst in maart 2023

Vereiste 

Voor de opleiding totvertrouwenspersoongeldt minimaal een MBO+ denkniveau.

nog niet werkzaam te zijn als vertrouwenspersoon.

De inhoud van de opleiding


 1. Doel en Functie
 2. betekenis van Arbo
 3. rol van de Arbodienst
 4. Psychosociale arbeidsbelasting
 5. Gespreksvaardigheden
 6. Gesprek met de klager
 7. Vormen van ongewenst gedrag
 8. Formele en informele route
 9. klachtenregeling en klachtencommissie
 10. sociale en Organisatiekaart
 11. lokale wetgeving
 12. loketfunctie integriteit
 13. ongewenstgedrag versus integriteitskwestie
 14. wet bescherming klokkenluiders
 15. psychische gevolgen voor de slachtoffers en andere collega's
 16. wie zijn allemaal slachtoffers
 17. wie kunnen allemaal daders zijn

Certificering

Cursisten kunnen alleen hun certificaat krijgen als zij 100% van de opleidingstijd aanwezig waren (vrijstellingen zijn niet mogelijk) en het cursusgeld is voldaan.


Duur & studiebelasting

Twee dagen van vier dagdelen (ochtend en middag).


Groepsgrootte

In de basis geldt: maximaal 12 deelnemers per groep. In uitzonderlijke situaties kan hiervan afgeweken worden en/of wordt er een extra trainer ingezet.


Locatie(s)

De opleiding wordt gegeven bij de Optima Arboacademie

Mestelaarsweg 2

Salinja


Voor organisaties kan de opleiding incompany gegeven worden. Of op Aruba, Bonaire en Sint Maarten bij genoeg deelnemers kan het op hun locatie verzorgd worden.

De trainers


drs. Arthur Nivillac

Arbospecialist

Bedrijfsmaatschappelijk werker

Mediator


Toen ik in 2012 de stap heb genomen om te gaan investeren in arbeidsomstandigheden op Curacao, was ik echt niet bewust dat er lokaal zo'n grote achterstand is voor wat betreft arbeidsomstandigheden.


Het is werken aan bewustwording van de werknemers en werkgevers, het is werken aan de fysieke omstandigheden, het is werken aan de psychische en gezondheidskundige omstandigheden, zodat wij over enkele jaren kunnen zeggen, dat er vooruitgang is wat betreft gezonde en veilige werkplekken. Op Curacao en in de Caribbean.

Inschrijf formulier

 
 
 
 
 
 
 

Let op: na aanmelding middels de "Verstuur" knop komt hieronder een tekst die het verdere proces beschrijft. Er wordt geen automatische e-mail gegenereerd (die verdwijnen te vaak in de spambox).