Veiligheid, Gezondheid en Milieu- VCA Opleiding

Veiligheid, Gezondheid en Milieu-VCA Opleiding

Wat en voor wie

VCA is een beproefd programma waarin diverse branches in bedrijven/ industrie hun kennis en ervaring op het gebied van veilig en gezond werken hebben gebundeld. Met een VCA-certificaat legt u de basis om iedere dag weer veilig en gezond aan de slag te gaan. U laat zien dat uw bedrijf veilig en gezond werken belangrijk vindt en zet uzelf neer als een deskundige en betrouwbare opdrachtnemer.


U komt in aanmerking voor een VCA-certificaat als uw VGM-beheersysteem voldoet aan de eisen die VCA hieraan stelt. 

VCA kijkt naar:

 • Uw VGM-beleid en -organisatie en de betrokkenheid van de directie
 • Risicobeheer
 • Opleiding, voorlichting en instructie
 • VGM-bewustzijn
 • Uw VGM-projectplan
 • Voorbereiding op noodsituaties
 • VGM-inspecties
 • Bedrijfsgezondheidszorg
 • Aanschaf en keuring van materialen, arbeidsmiddelen en persoonlijke beschermingsmiddelen
 • Inkoop van diensten
 • Melding, registratie en onderzoek van VGM-incidenten

VCA wordt veel gevraagd in de volgende branches en vakgebieden:

 • (Petro)chemie
 • Werktuigbouwkunde
 • Elektrotechniek
 • (Steiger)bouw
 • Civiele techniek
 • Metaal
 • Procesindustrie
 • Isolatie
 • Transport
 • Industriële reiniging
 • Onderhoud

Optima Arboacademie is de trekker van deze opleiding en de examens zijn

Ingekocht bij de Examenbureau Rotterdam, met een deelname van minimaal twintig

(20) studenten.

B-VCA- diploma

Met een B-VCA-diploma laat u zien dat u basiskennis hebt over veiligheid, gezondheid en milieu. Deze basiskennis vergroot zowel uw eigen veiligheid als die van de mensen met wie u werkt. U kent de wet- en regelgeving, kunt gevaarlijke situaties en handelingen herkennen én weet hoe u deze kunt voorkomen. Kortom: met B-VCA laat u zien dat u weet wat er van u verwacht wordt.


B-VCA is bedoeld voor iedereen die risicovol werk doet of in een risicovolle omgeving werkt en is verplicht voor iedereen die bij een VCA-gecertificeerd bedrijf aan de slag gaat. Het gaat het om vaste én tijdelijke medewerkers, inclusief zzp’ers en stagiairs. 


Bent u operationeel leidinggevende? Dan moet u geen B-VCA, maar VOL-VCA hebben.

VOL-VCA

Met een VOL-VCA-diploma laat u zien dat u basiskennis hebt over veiligheid, gezondheid en milieu en dat u deze kennis kunt toepassen. Zo vergroot u zowel uw eigen veiligheid als die van de mensen aan wie u leidinggeeft. U kent de wet- en regelgeving, kunt gevaarlijke situaties en handelingen herkennen én weet hoe u deze kunt voorkomen. Ook bent u een volwaardig aanspreekpunt voor opdrachtgevers, management en medewerkers. Kortom: met VOL-VCA laat u zien dat u weet wat er van u verwacht wordt.


VOL-VCA behandelt dezelfde onderwerpen die bij B-VCA aan bod komen, maar dan bekeken vanuit de operationeel leidinggevende. VOL-VCA vraagt vergeleken met B-VCA op onderdelen meer kennis. Ook is die kennis meer toepassingsgericht. Zo moet u niet alleen weten wat veilig gedrag is, maar moet u ook weten hoe u dat kunt stimuleren. 


En moet u niet alleen weten wat een taakrisicoanalyse is, maar ook wanneer u die moet uitvoeren of bijstellen.


VOL-VCA is bedoeld voor operationeel leidinggevenden en zzp'ers die als onderaannemer bij een VCA-gecertificeerd bedrijf werken. Het gaat het om vaste én tijdelijke medewerkers.

Inhoud en organisatie van de opleiding

De inhoud van de opleiding blijft gelijk aan de huidige opleiding die gebruikelijk in

Nederland wordt gegeven. Dat is een vereiste om het geaccrediteerde diploma te

kunnen ontvangen.


Start opleiding

De opleiding start maart 2023 afhankelijk van de inschrijvingen.

De opleiding wordt klassikaal gegeven.

De VCA Basis (B-VCA)

De VCA basiscursus is voor medewerkers die dagelijks werkzaam zijn in een

omgeving waarin veilig en zelfstandig werken van groot belang is. 


De eendaagse cursus is theoretisch ingericht met voorbeelden uit de praktijk en eindigt met een VCA examen. 


De basiscursus is geschikt voor zowel bedrijven als particulieren en

bevat de volgende onderwerpen:

 • Arbowetgeving
 • VCA en wetgeving
 • Wat is VCA
 • V & G Wetgeving
 • Taken, rechten en plichten
 • Veilig werken en beheersen van incidenten
 • Arbeidsmiddelen
 • Werkplek en persoonlijke beschermingsmiddelen
 • Bijzondere werkomstandigheden
 • Werkplekrichtlijnen
 • Veilig werken met gevaarlijke stoffen
 • Elektriciteit
 • Veilig handelen bij brand en explosiegevaar
 • Gebruik van gereedschappen
 • Beschermende kleding en middelen


Na de eendaagse opleiding vindt een afsluitende diplomering en certificering plaats. 

informatie hierover verstrekt door Optima Academy.

Kosten

Optima Arboacademie is de trekker van deze opleiding en de examens zijn

Ingekocht bij de Examenbureau Rotterdam, met een deelname van minimaal twintig

(20) studenten. 


Optima Arboacademie is verantwoordelijk voor de werving van

studenten, aanmelding vindt plaats door Optima Curaçao.


De VCA-basis kost naf.1800,00 per cursist.

Dit bedrag is inclusief opleidingsliteratuur, certificaat, examen uit Nederland.


OF


De VCA-basis Kost per cursist naf.2550,00.

Dit bedrag is inclusief opleidingsliteratuur, diploma, examen uit Nederland en VCA pas.


Wat is een VCA pasje

Jouw VCA pasje krijg je zodra je geslaagd bent voor je VCA examen. De pas wordt

in principe direct uitgereikt en anders op zeer korte termijn. 

Het VCA pasje, ook wel Arbopas genoemd, bevat jouw persoonsgegevens, en toont

aan over welk VCA certificaat je beschikt en tot wanneer deze geldig is.

De trainers


drs. Arthur Nivillac

Arbospecialist

Bedrijfsmaatschappelijk werker

Mediator


Toen ik in 2012 de stap heb genomen om te gaan investeren in arbeidsomstandigheden op Curacao, was ik echt niet bewust dat er lokaal zo'n grote achterstand is voor wat betreft arbeidsomstandigheden.


Het is werken aan bewustwording van de werknemers en werkgevers, het is werken aan de fysieke omstandigheden, het is werken aan de psychische en gezondheidskundige omstandigheden, zodat wij over enkele jaren kunnen zeggen, dat er vooruitgang is wat betreft gezonde en veilige werkplekken. Op Curacao en in de Caribbean.

Inschrijf formulier

 
 
 
 
 
 
 

Let op: na aanmelding middels de "Verstuur" knop komt hieronder een tekst die het verdere proces beschrijft. Er wordt geen automatische e-mail gegenereerd (die verdwijnen te vaak in de spambox).