Alcohol en drugs

Alcohol en drugs op de werkvloer

Drank maakt meer kapot dan  je lief is


In het geval van Yuri van Gelder, de "Lord Of The Rings", was het geen whiskey maar drugs. Hij werd positief getest op cocaïne en prompt uit de uitslagen van de Olympische Spelen geschrapt. De gouden medaille die hij had gewonnen moest hij inleveren.


Maar belangrijker nog; Yuri verloor zijn waardigheid, zijn levensvreugde, zijn passie, zijn baan, zijn inkomen.


Hoe hadden zijn managers dit kunnen voorkomen? 

Alcohol en drugs op de werkvloer


Het drinken van alcohol is als het ware verankerd in onze cultuur en overstijgt de verschillende niveau's in de organisatie. Van het onderste niveau uit het organogram tot de hoogste regionen worden stimulerende of verdovende middelen gebruikt. Denk aan de meest voor de hand liggende zoals alcohol en marihuana maar ook pijstillende middelen, kalmeringsmiddelen, en cocaïne horen hier toe.


Wij moeten ons realiseren dat de nadelige effecten van het gebruik van deze middelen bij één enkele werknemer impact hebben op de organisatie als geheel. De werknemer is ten slotte de ambassadeur daar van. Juist omdat het zo diep in onze cultuur verankerd is, wordt het probleem maar moeilijk onderkend.

De trainers


drs. Arthur Nivillac

Arbospecialist

Bedrijfsmaatschappelijk werker

MediatorToen ik in 2012 de stap heb genomen om te gaan investeren in arbeidsomstandigheden op Curacao, was ik echt niet bewust dat er lokaal zo'n grote achterstand is voor wat betreft arbeidsomstandigheden.


Het is werken aan bewustwording van de werknemers en werkgevers, het is werken aan de fysieke omstandigheden, het is werken aan de psychische en gezondheidskundige omstandigheden, zodat wij over enkele jaren kunnen zeggen, dat er vooruitgang is wat betreft gezonde en veilige werkplekken. Op Curacao en in de Caribbean.

mr. Jo-Ann Meulen

Arbeidsjuriste


Jo-Ann is gespecialiseerd in arbeidsrecht. 

Zij doet de juridische impact van een arbeidsongeval, waaronder ook beroepsziekten horen, uit de doeken. Uit zowel wergevers- als werknemersperspectief.

Gastcollege van laboratorium specialist


Uniek voor deze cursus is het gastcollege van een laboratoriumspecialist. 

De gastdocent heeft ruime ervaring met onderzoeken op dit specifieke vakgebied.

Het geeft inzicht met wat er achter de schermen gebeurt.

Zorgplicht werkgever


Een van de taken van de werkgever bestaat over het te dat het werk in behoorlijke omstandigheden wordt verricht met betrekking tot de veiligheid en gezondheid van de werknemer.

Het onder invloed zijn van alcohol of drugs is immers één van de belangrijke factoren die de veiligheid en gezondheid van de werknemers en hun omgeving aantasten.
Bovendien heeft het gebruik van alcohol of drugs meestal een verminderd of problematisch functioneren tot gevolg of leidt het tot afwezigheden, wat een bron van stress betekent voor de collega-werknemers doordat hun werkdruk verhoogt en de werkorganisatie wordt verstoord. Alcohol- en druggebruik is daarnaast ook een belangrijke oorzaak van grensoverschrijdend gedrag.

Preventie


Een preventief alcohol- en drugsbeleid is het middel bij uitstek om dergelijke alcohol- en drugproblemen op het werk een stap voor te blijven of minstens te beletten dat deze problemen verergeren. Het is echter niet eenvoudig voor een werkgever precies te weten hoe hij het best een dergelijk beleid voert en welke acties hij bij de uitwerking van dit beleid al dan niet kan ondernemen. Bovendien wankelt een dergelijk beleid  tussen het recht van gezagsuitoefening door de werkgever en het privacy recht van de werknemer. Het is dus de kunst een aanvaardbaar evenwicht te vinden hiertussen.


Het voeren van een preventief alcohol -en drugsbeleid in de onderneming is echter uiterst belangrijk. Deze problematiek is immers verstrekkend en grijpt in op het functioneren op de werkvloer, maar ook op de leefomstandigheden van de werknemers zelf, van hun collega-werknemers, de werkgever en ten slotte maar niet in het minst op die van de familiale omgeving van de werknemer. Ze belangt dan ook de werknemers, de werkgevers en de overheid aan.

Inschrijf formulier

 
 
 
 
 
 
 
 

Let op: na aanmelding middels de "Verstuur" knop komt hieronder een tekst die het verdere proces beschrijft. Er wordt geen automatische e-mail gegenereerd (die verdwijnen te vaak in de spambox).

Cursusdata • 13 november 2020
 • februari 2021
 • juli 2021

Cursus specificaties


Niveau: MBO

Vooropleidning: HRM, Arbodeskundigen, Vakbonden, Bedrijfsmaatschappelijk werkenden

Uitvoerder: Optima Arboacademy BV

Adres: Metselaarsweg 2, Salinja

Duur: 1 dag

Tijden: 08:00 tot 17:00

Prijs: workshop geld ineens 550,- ANG ex. OB

Inclusief lesmateriaal en certificaat


Wat komt aan bod in de cursus


 • Preventief alcohol & drug beleid
 • Herkennen van de verslaving
 • Het beleid en recht van de werknemer
 • Hoe om te gaan met de persoon in het probleem
 • Hoe pak je de situatie aan en hulp aanbieden
 • Gevolgen voor de werksfeer en collega’s
 • Veiligheid en gezondheid op de werkvloer
 • Evenwicht brengen tussen prive en werk
 • Informatie over de testen en normen van alcohol en drugs

Bezoekers


De organisatie is niet alleen verantwoordelijk voor haar werknemers maar ook voor haar bezoekers. We reiken u handvatten aan om deze groep te sturen. Het zijn immers vaak uw klanten en daarmee is de (machts)verhouding meestal anders dan met werknemers. Het is van groot belang hier op een zorgvuldige en adequate manier mee om te gaan.