Bedrijfsmaatschappelijk Werk (CHE)

Bedrijfsmaatschappelijk werk

Post HBO opleiding

Christelijke Hogeschool Ede (CHE)

LinkedIn artikel van dr. Tom van den Belt

dr. Tom van den Belt


hoofddocent/projectbegeleider Master Social Work bij Hogeschool van Arnhem en NijmegenApeldoorn en omgeving, Nederland

Tien professionals uit Curaçao, Bonaire en Suriname zijn de hele volgende week 'on school' als onderdeel van de post-HBO Bedrijfsmaatschappelijk werk. Een unieke samenwerking tussen de Christelijke Hogeschool Ede en Optima Arbodienst Curacao. De onderzoeksprojecten in de Caribische organisaties zijn in mei van start gegaan en zullen in december afgerond zijn. Een nieuwe vorm van trans-oceanisch onderwijs is afgelopen jaar ontwikkeld door dr. Tom van den Belt (CHE) en Optima-directeur drs. Arthur Nivillac. Een opleidingsconcept dat nog verder kan worden uitgebreid in de komende jaren! Optima Arbo bewijst de Antillen en Suriname goede diensten door dit initiatief waardoor het arbeidsbeleid en de bedrijfscultuur aanzienlijk kan verbeteren. De kwaliteit van de arbeid kan verhoogd en het werkgeluk van werknemers vermeerderd worden door de inzet van een nieuwe ploeg bedrijfsmaatschappelijk werkers.

De Bedrijfsmaatschappelijk werker


Onder Bedrijfsmaatschappelijk werk wordt verstaan: hulpverlening aan individuele en groepen medewerkers bij door hen ervaren problemen van psycho-sociale aard die in verband houden met de werksituatie.


Het primaire doel van de Bedrijfsmaatschappelijk werk is de bevordering van het welbevinden van zowel individuele als groepen medewerkers binnen de arbeidsorganisatie en als gevolg daarvan een optimalisering van werksituaties en werkrelaties.

De opleiding bedrijfsmaatschappelijk werk


In juni 2021 start de eerste kenningsmakingsronde. 


De opleiding start september 2021 en eindigt december 2021. De lesdagen zijn op woensdag. De opleiding wordt online gegeven. Docent is dr. Tom van den Belt.


Tijdens de opleidingsdagen wordt het programma van de drie modules uitgewerkt. De drie moduleboeken bevatten het programma, opdrachten voor elke module-dag, verdiepingsvragen en literatuur.


Deze zijn, samen met de twee boeken van dr. Tom van den Belt (Bedrijfsmaatschappelijk werk; Goed werkgeverschap en goed werknemerschap), voorafgaand aan de opleiding gemaild naar de studenten. Studenten bereiden elke dag voor, zoals is aangegeven in de moduleboeken.


Voorafgaand aan de opleiding vindt een introductie online-college plaats. Daarin worden eveneens de afstudeerprojecten besproken en de werkwijze tot/met eind 2021. In de maanden voorafgaand aan de opleiding bereidt de studenten hun afstudeeronderzoek voor en kunnen contact hierover opnemen met de docent per e mail.


Na de opleiding vindt veel communicatie over de afstudeerprojecten met de docent per email plaats. Tot slot vindt een afsluitende diplomering plaats op 12 januari 2022. Later wordt informatie hierover verstrekt door Optima Academy.


Planning 2021

Introductie-college 2 juni 2021
Module A

8, 15, 22 en 29 september

Module B

13 en 27 oktober, 3 en 10 november

Module C

24 november, 1, 8 en 15 december

Diplomering

12 januari 2022

De online colleges worden tijdens de opleiding steeds aan het begin van de middag gegeven. De colleges duren ongeveer 2 uur. In totaal worden 12 colleges gegeven. Voor elk college wordt een Zoom-uitnodiging verstuurd door Optima. Iedereen is steeds op tijd bij de computer aanwezig en zorgt voor een goede verbinding.

Woensdag

Curacao, Aruba en Bonaire

Suriname

NederlandMiddag start

13:00 uur

14:00 uur

19:00 uur

Einde

15:00 uur

16:00 uur

21:00 uur

De trainers


drs. Arthur Nivillac

Studiebegeleider


Arbospecialist

Bedrijfsmaatschappelijk werker

Mediator


Toen ik in 2012 de stap heb genomen om te gaan investeren in arbeidsomstandigheden op Curacao, was ik echt niet bewust dat er lokaal zo'n grote achterstand is voor wat betreft arbeidsomstandigheden.


Het is werken aan bewustwording van de werknemers en werkgevers, het is werken aan de fysieke omstandigheden, het is werken aan de psychische en gezondheidskundige omstandigheden, zodat wij over enkele jaren kunnen zeggen, dat er vooruitgang is wat betreft gezonde en veilige werkplekken. Op Curacao en in de Caribbean.

dr. Tom van den Belt

hoofddocent/projectbegeleider

Master Social Work bij Hogeschool van Arnhem en Nijmegen


Het motto van Tom is: ‘Omnia fac cum consilio’. Deze spreuk is een citaat uit de eeuwenoude Regel van Benedictus en betekent: ‘Doe alles met overleg’. Hiermee worden de visie en werkwijze kort samengevat.


De werkwijze is steeds herkenbaar in:
-interim-management
-organisatieadvies
-seminars & workshops
-supervisie/coaching

Perspectieven


Er is een groeiende vraag naar bedrijfsmaatschappelijk werkers vanuit bedrijven, overheden en andere instellingen. Omdat steeds meer mensen sneller hulp aangeboden krijgen is er als bedrijfsmaatschappelijk werker voldoende arbeidsmarktperspectief, en is het verkrijgen van werk doorgaans geen enkel probleem, mits je de juiste opleidingen genoten hebt.


De doorgroeimogelijkheden als bedrijfsmaatschappelijk werker moeten gezien worden in het verkrijgen van een leidinggevende functie binnen de organisatie, of het verder specialiseren binnen je vakgebied. Maar ook het starten van je eigen bedrijf kan natuurlijk gezien worden als doorgroeien binnen je carrière.