Arbomanager

Arbeidsomstandigheden manager

Om goed arbobeleid te kunnen vormgeven, moet de werkgever een overzicht opstellen van alle gevaren die in het bedrijf kunnen voorkomen. Met deze risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E) kan het bedrijf de gevaren aanpakken om zo de kans op arbeidsgerelateerde gezondheidsklachten en ongevallen tot een minimum te beperken.


In het onderzoek wordt gekeken naar specifieke arbeidsrisico’s op de werkvloer, kantoren en omgeving. Van alle risico’s komt beeldschermwerk het meest voor; het speelt bij ruim de helft van de bedrijven. Werken op hoogte, hard geluid en trillingen komen het meest voor op de werkvloer, terwijl kracht zetten, repeterende bewegingen en ongunstige of statische lichaamshouding ook vaak voorkomen en een onderschat probleem vormen.


Van het totaal aantal bedrijven waar één of meerdere risico’s aanwezig is of zijn, heeft 60 tot 78 procent voldoende of goede maatregelen genomen om werknemers te beschermen.


Voor bijzondere doelgroepen zoals zwangere vrouwen, jongeren, gehandicapten en ouderen gelden aanvullende voorschriften in de arboregelgeving.

Programma


Dag 1.

08:00   

10:00     

12:00    

13:30     

17:00 

     

Dag 2.

08:00    

10:00     

12:00    

13:30    

17:00    

 

Dag 3.

08:00  

10:00     

12:00    

13:30  

17:00  

 

Dag 4.

08:00    

10:00

12:00   

13:30 

16:00 VG&W thema’s door drs. Arthur Nivillac

Arbeidsomstandighedenwetgeving Curaçao door Mr. Jo-Ann Meulen

Break

Veiligheidskundige thema’s door dhr. Huub Medina

Evaluatie en sluiting

 


VG&W thema’s door drs. Arthur Nivillac

De rol van de arbeidsinspectie

Break

Veiligheidskundige thema’s door dhr. Huub Medina

Evaluatie en sluiting

 


VG&W thema’s door drs. Arthur Nivillac

Special: corona insights door mevr. Corry Jungbauer-Huistra

Break

Veiligheidskundige thema’s door dhr. Huub Medina

Evaluatie en sluiting

 


Bespreking bedrijfsopdrachten

Examenvoorbereiding

Break

Examen

Evaluatie en sluiting


Inschrijfformulier

 
 
 
 
 
 
 
 

Let op: na aanmelding middels de "Verstuur" knop komt hieronder een tekst die het verdere proces beschrijft. Er wordt geen automatische e-mail gegenereerd (die verdwijnen te vaak in de spambox).

Uw trainers

Om uw leerdoelen te bereiken zorgen we ervoor dat de kwaliteit van onze trainingen en trainers hoog ligt. Onze trainers zijn ervaren, hoog opgeleid en gedreven.

De kwaliteit van onze trainingen is goed: tot nu toe hebben deelnemers ons gemiddeld een ruime 8 gegeven.

drs. Arthur Nivillac

Arbospecialist

Bedrijfsmaatschappelijk werker

Mediator

Hoofddocent


Ik werk iedere dag met volle overgave aan bewustwording van de werknemers en werkgevers, aan de fysieke omstandigheden, aan de psygische en ook aan de financiële kant.

Over enkele jaren wil ik kunnen zeggen dat er vooruitgang is wat betreft gezonde en veilige werkplekken, op Curacao en in de Caribbean. Dat is mijn doel!


mr. Jo-Ann Meulen

Arbeidsjuriste


 Jo-Ann is gespecialiseerd in arbeidsrecht. 

Zij doet de juridische impact van een arbeidsongeval, waaronder ook beroepsziekten horen, uit de doeken. Uit zowel wergevers- als werknemersperspectief.

Huub Medina

Veiligheidskundige

Lead auditor ISO 45001

PFSO


Arbeidsomstandigheden en arbeidsveiligheid zijn mij op het lijf geschreven. In zogenaamde "gevaarlijke beroepen" als paragliding instructeur, havenwerker, vrachtwagenchauffeur staat veiligheid hoog in het vaandel. En terecht want de gevolgen van een incident kunnen groot zijn. Het is mij gegund om van deze en nog andere beroepen mijn kennis en kunde te bundelen, in een veiligheidskundig jasje te steken en in deze opleiding te stoppen. Daar ben ik oprecht trots op. De werkvloer wordt er dan weer een beetje veiliger en gezonder van en dát is het doel.   

De arbomanager

De arbeidsomstandigheden manager

 

  • Coördineert arbozaken binnen uw bedrijf.
  • Assisteert bij opstellen Risico Inventarisatie & Evaluatie.
  • Coördineert en bewaakt het Plan van Aanpak
  • Onderhoudt contact met Arbeidsinspectie en externe deskundigen
  • Beheert ongevallen- en incidenten registratie