Gezondheidsmanagement

Gezondheidsmanagement

-|-

Masterclass

Wat is gezondheidsmanagement?


Gezondheidsmanagement levert een positieve bijdrage aan de fysieke en mentale belastbaarheid van werknemers en daarmee op de arbeidssatisfactie en (duurzame) inzetbaarheid. Dat is de definitie die Pieter Diehl en Jeroen Stoffersen geven in hun boek Integraal gezondheidsmanagement: duurzame inzetbaarheid, een praktische handleiding voor HR en management.


De gezondheidsmanager creëert de condities voor een klimaat waarin medewerkers hun capaciteiten en talenten ten volle kunnen benutten. Hij zorgt ervoor dat ze in hun werk allemaal kampioenen kunnen worden. Managen betekent dus het scheppen van voorwaarden, waardoor anderen de optimale resultaten kunnen behalen.

Integraal gezondheidsmanagement


De term Integraal Gezondheidsmanagement (IGM) wordt ook gebruikt. Dit is het systematisch managen van bedrijfsactiviteiten met het doel de gezondheid van mens en bedrijf te bevorderen. Zo luidt de definitie in de TNO-eindrapportage Integraal Gezondheidsmanagement.


Gezondheid wordt daarbij opgevat als een strategisch issue voor bedrijven en instellingen.

De trainers


drs. Arthur Nivillac

Arbospecialist

Bedrijfsmaatschappelijk werker

Mediator


Toen ik in 2012 de stap heb genomen om te gaan investeren in arbeidsomstandigheden op Curacao, was ik echt niet bewust dat er lokaal zo'n grote achterstand is voor wat betreft arbeidsomstandigheden.


Het is werken aan bewustwording van de werknemers en werkgevers, het is werken aan de fysieke omstandigheden, het is werken aan de psychische en gezondheidskundige omstandigheden, zodat wij over enkele jaren kunnen zeggen, dat er vooruitgang is wat betreft gezonde en veilige werkplekken. Op Curacao en in de Caribbean.

drs. Giovanni Eugenia

Arbeid- & organisatiepsycholoog


Giovanni heeft aan de Universiteit Leiden gestudeerd als Arbeids- en Gezondheidspsycholoog en heeft in zijn jaren als gedragswetenschapper ruime ervaring opgelopen zowel in de private alsook in de publieke sector. Zijn primaire focus is om bedrijven te ondersteunen om zo optimaal en gezond mogelijk te kunnen benutten van hun “Human Capital”. Immers, medewerkers bepalen mede voor een groot deel het succes van uw organisatie.

 

Medewerkers met stress of burn-out? Behoefte aan een training in conflicthantering of teambuilding? Met zijn kennis en ervaring op het gebied van Human Capital Development, staat Giovanni klaar om u te voorzien van de juiste adviezen en trainingen zodat u met een gerust hart kan focussen op wat voor u belangrijk is binnen uw business.

 

Luisteren naar Giovanni doet je beseffen dat er meer is.

Invoeren gezondheidsmanagement


Om gezondheidsmanagement succesvol in te voeren is een aantal zaken van belang.


Ten eerste dat het wordt gedragen door de top van de organisatie. De voorbeeldfunctie die zij hebben zal hierin ook uitgestraald moeten worden. 


Het tweede aspect betreft inzicht in de resultaten met behulp van een nulmeting. Om te weten of inspanningen succes hebben, zal de uitgangssituatie in beeld gebracht moeten worden. Ziekteverzuimcijfers en gegevens uit een medewerkerstevredenheidsonderzoek, die betrekking hebben op Arbo, zijn hiervoor goed bruikbaar.


Ten slotte is het formeren van een breed samengestelde werkgroep van belang. Gezondheid gaat de hele organisatie aan en het vroegtijdig betrekken van alle betrokkenen bevordert een groot draagvlak. Denk hierbij aan een werkgroep met vertegenwoordigers van OR/medewerkers, MT en HR.


De return on investment van integraal gezondheidsmanagement is 1 op 3,5, (John Griffith, 2008). “Gezondheidsmanagement is niet alleen een uiting van goed werkgeverschap, maar het levert ook nog wat op.”

Duurzame inzetbaarheid


Het beoogde resultaat van alle activiteiten rond gezondheidsmanagement is een duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Ofwel: de mate waarin medewerkers productief, gemotiveerd en gezond werken in de organisatie.

 
 
 
 
 
 
 
 

Let op: na aanmelding middels de "Verstuur" knop komt hieronder een tekst die het verdere proces beschrijft. Er wordt geen automatische e-mail gegenereerd (die verdwijnen te vaak in de spambox).

Inschrijf formulier

Cursusdata


15 januari 2021


Cursus specificaties


Niveau: MBO+ / HBO

Uitvoerder: Optima Arboacademy BV

Adres: Metselaarsweg 2, Salinja

Duur: 1 dag

Tijden: 08:00 tot 17:00

Prijs: ANG 650,- ex OB

Inclusief lesmateriaal


En ze werkten nog lang en gelukkig


Gezond en veilig werken; wat is dat eigenlijk? Wat houdt het eigenlijk in? Is het uitblijven van een arbeidsongeval alleen? Of is er meer? 


Het gaat er ook om dat je je op je werk goed voelt en gelukkig bent. Hoe je dat kunt bewerkstelligen leer je in deze masterclass.

Vitaliteit op de werkvloer


Vitaliteit op de werkvloer is een belangrijk middel in het kader van preventie. De mogelijke interventies op dit terrein zijn groot: gezondheidsweken, cursussen op het gebied van stressreductie, timemanagement of mindfulness, een gezonde bedrijfskantine, flexibele werktijden of workshops voor het stoppen met roken, om maar enkele voorbeelden te noemen.