Regie op Verzuim

Regie op Verzuim

Post HBO Casemanagement


Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN)

Register Specialistisch Casemanagement (RSC)

Regie op Verzuim is al meer dan 10 jaar de opleiding voor wie casemanager Regie op Verzuim (ROV) wil worden. Een pittige opleiding die beloond wordt met een officieel HAN-diploma.


Dit diploma op HBO-niveau wordt niet alleen herkend en erkend op de arbeidsmarkt, maar is ook uw toegang tot het Register Specialistisch Casemanagement (RSC). In de markt bent u dan herkenbaar aan de titel ROV.


Met Regie op Verzuim leert u hoe u verzuim-of arbeidsongeschiktheidstrajecten optimaal begeleidt. Het doel is om zieke werknemer zo snel mogelijk te laten re-ïntegreren. Samen met alle betrokkenen (werknemer, werkgever, bedrijfsarts en andere professionals) werkt u aan een passende oplossing. Hierbij houdt u rekening met ieders belangen en werkt u uiteraard binnen de wettelijke kaders.


De Autoriteit Persoonsgegevens heeft aangegeven dat de casemanager die de procesbegeleiding doet in dezelfde casus geen kennis mag hebben van het medisch dossier. Het centrale leerdoel van Regie op Verzuim is daarom gericht op de mogelijkheden en de inzetbaarheid in geval van verzuim en/of arbeidsongeschiktheid. U treedt op als, wat wij noemen casemanager inzetbaarheid (CM)

Met Regie op Verzuim leert u:


  • welke rechten en verplichtingen werkgevers en werknemers hebben;
  • waar werkgevers nog wel eens geld laten liggen;
  • hoe u een effectief gesprek voert met verzuimende werknemers, de bedrijfsarts, dienstverleners of bijvoorbeeld het UWV;
  • welke vragen u wel en niet mag stellen aan de werknemer of de bedrijfsarts;
  • om te gaan met de valkuilen van psychisch verzuim;
  • hoe u vanuit het wettelijk kader een goed verzuimdossier opbouwt en een loonsanctie voorkomt;
  • op welke momenten u welke actie moet ondernemen en hoe u de daarbij betrokken in- en externe partijen aanstuurt;
  • waarom het voor zowel werkgever als werknemer belangrijk is te sturen op een snelle re-integratie
  • om te gaan met de privacy-spelregels vanuit het perspectief van de Autoriteit Persoonsgegevens.De studiebelasting is ongeveer 180 uur

Officieel diploma van de HAN


Regie op Verzuim duurt 8 lesdagen en wordt afgesloten met een mondeling en schriftelijk examen via Cylin Exameninstituut sociale zekerheid, onder toezicht van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.


Het mondeling examen bestaat uit een kort telefoongesprek over een casus. Bent u hiervoor geslaagd, dan kunt u deelnemen aan het schriftelijk examen waarin uw kennis wordt getoetst.


Bij een voldoende resultaat ontvangt u een officieel diploma op hbo-niveau van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, dat zeer gewaardeerd wordt op de arbeidsmarkt.


Met het diploma Regie op Verzuim heeft u ook direct toegang tot allerlei uitdagende aanvullende opleidingen, zoals bijvoorbeeld Post Bachelor Register Casemanagement, Specialist Taakdelegatie of Specialist Conflicthantering en Kompas.

Voor wie is Regie op Verzuim bedoeld?


Regie op Verzuim is een opleiding op hbo-niveau. Bent u werkzaam in het vakgebied verzuim en sociale zekerheid, bijvoorbeeld als casemanager, leidinggevende, medewerker HRM of arbeidsdeskundige? Dan is Regie op Verzuim een waardevolle vervolgstap in uw carrière.

 

Bent u niet werkzaam in het vakgebied, maar heeft u wel interesse om casemanager te worden? Dat kan: Regie op Verzuim is een populaire opleiding voor wie een andere carrière wil starten, ook op wat latere leeftijd

Gewilde titel ROV van het Register Specialistisch Casemanagement 


Na het behalen van uw diploma kunt u zich inschrijven bij het Register Specialistisch Casemanagement (RSC), het grootste en meest toonaangevende beroepsregister voor casemanagers.


U heeft dan het recht om de titel ROV te voeren en heeft zo een streepje voor op de arbeidsmarkt. Het lidmaatschap van het RSC biedt u verschillende voordelen, zoals toegang tot intervisie-groepen, een VeReFi-Nieuwsabonnement, jaarlijks een aantal gratis bijscholingsmiddagen en korting op VeReFi Kennisdagen en Congressen.

Kosten


Prijs Regie op Verzuim (2021): € 3.200.


Deze prijs is inclusief lesmateriaal, catering, studentenabonnement VeReFi, studentenlidmaatschap RSC en accreditatie door de HAN.

 

Prijs examen via Cylin Exameninstituut Sociale Zekerheid (2021): € 795 ex btw


Deze prijs is inclusief de examentraining, het mondeling examen, het schriftelijk examen en het diploma van de HAN.


Herkansing schriftelijk examen € 395 ex btw

Planning 2021

 

Dagdelen 1 en 2. (3 mei en 6 mei)

Introductie en Sociale wetgeving in de eerste twee jaar arbeidsongeschiktheid


Dagdelen 3 en 4. (10 en 13 mei)

Sociale wetgeving in de periode na twee jaar arbeidsongeschiktheid


Dagdeel 5. (17 mei)

Arbeidsrecht


Dagdeel 6. (20 mei)

Communicatie & DISC


Dagdeel 7. (24 mei)

De rol van de bedrijfsarts


Dagdeel 8. (27 mei)

Omgaan met psychisch arbeidsverzuim


Dagdelen 9 en 10. (31 mei en 3 juni)

Kosten en baten van verzuim en re-ïntegratie


Dag delen 11 en 12. (7 juni en 10 juni)

Casemanagement in de praktijk


Dagdelen 13 en 14. (14 juni en 17 juni)

Verzuimgesprekken voeren


Dagdeel 15. 5 jul(i)

Mondeling examen


Dagdeel 16. (8 juli)

Voorbereiden op schriftelijk examen


Dagdeel examen (tbn)

Examen


Meer info in brochure


Studiebegeleider


drs. Arthur Nivillac


Arbospecialist

Bedrijfsmaatschappelijk werker

Mediator


Toen ik in 2012 de stap heb genomen om te gaan investeren in arbeidsomstandigheden op Curacao, was ik echt niet bewust dat er lokaal zo'n grote achterstand is voor wat betreft arbeidsomstandigheden.


Het is werken aan bewustwording van de werknemers en werkgevers, het is werken aan de fysieke omstandigheden, het is werken aan de psychische en gezondheidskundige omstandigheden, zodat wij over enkele jaren kunnen zeggen, dat er vooruitgang is wat betreft gezonde en veilige werkplekken. Op Curacao en in de Caribbean.

De Casemanager


Als casemanager heeft u met diverse partijen te maken, zoals werkgever.


Hoe kunt u de regie voeren? Hoe worden de re-integratie-inspanningen beoordeeld. Wanneer wordt een deskundigenoordeel ingezet? en wanneer een vervroegde IVA kan worden aangevraagd.


Daarnaast besteedt u aandacht aan de samenloop van disfunctioneren, arbeidsconflict en verzuim. Hoe neemt u zelf de regie op een snelle activering van de afwezige werknemer? En welke vragen moet u daarbij stellen aan de verschillende partijen in het speelveld van verzuim? U bent alert op het voorkomen van loonsancties en zorgvuldig een overzichtelijk, goed verzuimdossier op te bouwen.