Jobcoach

Jobcoach 

Ben je geïnteresseerd in het ondersteunen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, zodat ze zelfstandig aan het werk kunnen? Als jobcoach speel je een cruciale rol in de verbinding tussen deze individuen (je cliënten) en werkgevers. Je zorgt ervoor dat je coachee optimaal kan deelnemen aan het arbeidsproces. Als bemiddelaar richt je je op werkzoekenden met diverse arbeidsbeperkingen, zoals lichamelijke of verstandelijke beperkingen, een strafblad, of psychische problemen.

Vanwege de diverse doelgroepen is maatwerk essentieel voor elke cliënt. Na afronding van dit programma ben je in staat coachees te begeleiden in hun loopbaan en kansen te creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. De jobcoach fungeert vaak als de verbindende schakel tussen de cliënt (werkzoekend, werkend, oriënterend, etc.) en de werkgever. De jobcoach beschikt over diepgaande kennis en ervaring op de arbeidsmarkt en kan de cliënt persoonlijk motiveren en ondersteunen bij het zetten van loopbaanstappen. Tevens brengt de jobcoach cliënt en werkgever bij elkaar met als doel arbeidsmarktallocatie op maat.

In de praktijk zijn er diverse functies waarin een jobcoach kan opereren, zoals casemanager, accountmanager, loopbaanbegeleider, of onderwijsbegeleider. Wat alle vormen gemeen hebben, is dat de jobcoach de cliënt en/of werkgever moet motiveren om vast te stellen welke loopbaanstappen het best passen bij de cliënt, welke toepasbaar zijn, en in geval van arbeidsmarktallocatie, welke realistische loopbaankansen of plaatsingsmogelijkheden er zijn.

Met welke persoonstypen kun je Jobcoach worden?

Hoewel er geen strikte vereisten zijn, passen bepaalde persoonstypen over het algemeen goed bij het beroep van Jobcoach. Enkele van deze persoonstypen zijn de "Gever" en de "Succesvolle Werker". Een Jobcoach geeft om en is betrokken bij zijn/haar cliënt, en kan deze motiveren om aan het werk te gaan. Daarnaast weet de Jobcoach goed aan te sluiten bij de behoeften van de cliënt (Gever). Een Jobcoach werkt ook actief samen met de cliënt en is energiek, optimistisch, doelgericht en betrokken bij het werk (Succesvolle Werker)

Over het algemeen zijn er vier fasen in het werk van een jobcoach te onderscheiden:

 1. Motiveren van cliënten.
 2. Integratie van werkgeversbenadering.
 3. Matchen van competenties (zowel formeel als informeel verworven).
 4. Herkennen en erkennen van de talenten van cliënten (HVC/EVC).

Doelgroep

Als je geïnteresseerd bent in het begeleiden van cliënten bij het vinden en behouden van een baan, en graag een actieve rol wilt spelen als job- en loopbaancoach, dan is dit programma geschikt voor jou.


Doel en opzet van het HBO Programma Jobcoach

Dit inspirerende programma bereidt je voor op het begeleiden van mensen met een arbeidsbeperking om hun carrière te bevorderen. Je leert het begeleidingsproces begrijpen en efficiënte begeleidingsplannen opstellen, zodat cliënten uiteindelijk zelfstandig kunnen werken. Daarnaast ontwikkel je diverse coachingsvaardigheden en leer je hoe je samen met je coachee doelen kunt formuleren en valkuilen kunt herkennen en vermijden. Je verdiept je ook in de arbeidsmarkt en leert hoe je kunt bemiddelen tussen potentiële werkgevers en kandidaten. Na het afronden van dit programma ben je de schakel tussen werknemers en werkgevers, en kun je de opgedane kennis direct in de praktijk toepassen.


Vooropleiding

Dit programma wordt op HBO-niveau verzorgd en heeft geen specifieke vooropleidingseisen.

Voorbereiding en studiebelasting


Duur: 6 maanden


Je dient ongeveer 3-4 uur per bijeenkomst te besteden aan studie. Daarnaast wordt van studenten verwacht dat ze zelfstandig 6 tot 8 uur per week aan zelfstudie besteden, wat grotendeels in hun eigen werkzaamheden kan plaatsvinden.

Module 1: Arbeidsmarkt en -bemiddeling

Deze module biedt een introductie in de arbeidsmarkt en biedt inzicht in methodieken voor de begeleiding van mensen richting arbeidsparticipatie. Centraal staat de vraag hoe Nederland in de komende jaren mensen in werkloosheid of arbeidsongeschiktheid kan re-integreren op de arbeidsmarkt. Welke doelgroepen kunnen worden onderscheiden en welke middelen kunnen worden toegepast om hen te helpen hun doelen te bereiken?

De module Arbeidsmarkt en -bemiddeling bestaat uit 6 lessen:

 1. Vraag en aanbod op de arbeidsmarkt.
 2. Methodische benadering van re-integratietrajecten.
 3. Commercieel Jaarplan en Arbeidsmarktanalyse.
 4. Re-integratie instrumenten.
 5. Corporate Recruitment, Arbeidsmarktcommunicatie en Acquisitie.
 6. Wet- en regelgeving.

Algemene leerdoelen

Deze leerdoelen vormen de basis van de module en beschrijven wat de student moet kennen en kunnen. Ze zijn ook het uitgangspunt voor de toetsing. Na het volgen van de lessen in deze module en het bestuderen van de theorie kan de student onder andere:

 1. De huidige en toekomstige ontwikkeling van de arbeidsmarkt benoemen.
 2. Vraag en aanbod afleiden van de arbeidsmarkt.
 3. (Potentiële) doelgroepen op de arbeidsmarkt onderzoeken.
 4. Aansluitingsproblemen voor elke doelgroep concretiseren.
 5. Beoordelen welke wet- en regelgeving van toepassing is op de cliënt.
 6. Mogelijkheden voor scholing en subsidie interpreteren voor bemiddeling naar werk.
 7. Aanbod- en vraaggerichte methodieken gebruiken in het bemiddelingsproces.
 8. Een re-integratieproces op basis van een methodische benadering toepassen.

  De module Loopbaanbegeleiding bestaat uit acht lessen:

  1. De basis van loopbaanbegeleiding en coaching.
  2. Adviesmodellen en intake.
  3. Coachvaardigheden en gesprekstechnieken van een coach.
  4. Keuzebegeleiding en levenscoaching.
  5. Competentiecoaching en burn-out.
  6. Weerstand en loopbaancounseling.
  7. Coachen op kwaliteiten, complimenteren en gesprekstechnieken.
  8. Professioneel en integer handelen.

  Algemene leerdoelen

  Deze leerdoelen vormen het inhoudelijke kader van de module en beschrijven wat de student moet kennen en kunnen. Ze dienen als basis voor de toetsing. Na het volgen van de lessen in deze module en het bestuderen van de theorie kan de student onder andere:

  1. Reflecteren op zijn/haar persoonlijke rol, houding en vaardigheden als coach.
  2. Coachtechnieken toepassen in loopbaangesprekken.
  3. Praktische doelen en richting formuleren voor loopbaanplanning.
  4. Cliënten coachen op kwaliteiten.
  5. Afhankelijk van het type loopbaanvraag een begeleidingsplan opstellen.
  6. Uitleggen welke methodes en instrumenten passen bij verschillende fasen van het loopbaancoachingproces.
  7. Emoties en weerstand van cliënten onderzoeken.
  8. Een coach-cliënt-relatie opbouwen gebaseerd op wederzijds respect en vertrouwen.
  9. Gesprekstechnieken toepassen in loopbaangesprekken, zoals feedback geven en structuur aanbrengen.


  Examen

  De opleiding wordt afgesloten met een schriftelijk examen bestaande uit 15 open vragen, met een duur van 90 minuten. Het examen toetst de mate waarin de student de algemene leerdoelen van deze module beheerst.

  Module 2: Loopbaanbegeleiding en coaching

  Deze module biedt de student op praktische wijze handige coachmethodes en benadrukt de praktijkgerichte aanpak om zich als coach in een organisatie te bewegen. De module begint met een oriëntatie op de rol van zowel de loopbaanadviseur als de organisatie waarin zij/hij opereert. Daarnaast wordt het begrip coaching nader ingevuld.

  Optima Arbo academie

  Wij bieden al enkele jaren trainingen en cursussen aan voor professionals op het gebied van personeel en organisatie. Onze opleidingen zijn kort, intensief en betaalbaar. We helpen professionals en organisaties bij hun professionele ontwikkeling. Optima Arbo Academy zorgt ervoor dat u het beste uit uzelf kunt halen door kennis en vaardigheden aan te bieden en vaardigheden te ontwikkelen die aansluiten op uw werksituatie.

  Inschrijfformulier

   
   
   
  dhr.
  mevr.
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  unsplash