Ondersteunende trainingen

Ondersteunende cursussen 

Haal nóg meer uit Qooling door uw medewerkers ondersteunende cursussen en trainingen aan te bieden. Hieronder vind u een greep uit onze trainingen die perfect aansluiten bij de software.  

Preventiemedewerker

Heeft uw organisatie al een deskundige preventiemedewerker? Alhoewel dit wettelijk nog niet verplicht is, helpt een preventiemedewerker wel uw bedrijf gezond te houden.


De preventiemedewerker zorgt samen met de werkgever voor goede arbeidsomstandigheden en het voorkomen van ongevallen.

Facilitair management

Het Engelse Facility management, in het Nederlands vertaald als Facilitair management, houdt zich bezig met het besturen en beheersen van de ondersteunende activiteiten ten behoeve van het primaire proces van een organisatie, alsmede ten behoeve van de overige ondersteunende activiteiten.


Het betreft ondersteunende activiteiten die nodig zijn, zowel op het strategische niveau van de organisatie om haar doelstellingen te kunnen realiseren, als op het praktische niveau van de individuele werknemers. 

Arbeidsomstandigheden manager

Om goed arbo-beleid te kunnen vormgeven, moet de werkgever een overzicht opstellen van alle gevaren die in het bedrijf kunnen voorkomen.


Met deze risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E) kan het bedrijf de gevaren aanpakken om zo de kans op arbeid gerelateerde gezondheidsklachten en ongevallen tot een minimum te beperken.

InHouse training

In pakket "Enterprise" is een optie opgenomen om inhouse trainingen te verzorgen. Dit heeft de volgende doelen:

  • Uw medewerkers optimaal te begeleiden in de software
  • Ondersteuning in uitvoering
  • Het proces vlot en smooth te laten verlopen
  • Uw productieproces te optimaliseren
  • Snel en gebruiksvriendelijk resultaten bereiken.