Shop

De Optima shop!


Wij zien het als onze plicht om u de best mogelijke PBM's en hulpmiddelen die uw veiligheid verhogen aan te bieden.

Specialisme


Optima streeft de arbeidshygiënische strategie na. Die gaat er vanuit dat een gevaar bij voorkeur aan de bron wordt geëlimineerd en, indien dat niet mogelijk is, er passende maatregelen worden getroffen die er voor moeten zorg dragen dat de werknemer(s) niet aan het gevaar worden blootgesteld. Als die cyclus is doorlopen en het risico rechtvaardigt het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen, dan bent u bij Optima verzekerd van de best mogelijke adviseurs op het gebied van PBM's en veiligheidsapparatuur. Onze adviseurs zijn allen opgeleide veiligheidskundigen die weten waar PPE aan moeten voldoen. Het is ons vak!

Het assortiment


Een veiligheidshelm die voldoet aan uw specificaties.

Werkschoenen die een goede pasvorm hebben en toch de bescherming bieden de u verlangt.

Gehoorbescherming die optimaal is afgestemd op de werksituatie.

Valbescherming die onbelemmerd de taak laat uitvoeren. 

Been- en voetbescherming

Been- en voetbeschermingsmiddelen zijn in vele uitvoeringsvormen en lengte- èn breedtematen verkrijgbaar.

Veel materialen uit de 'outdoor en runners world' worden ook toegepast in de pasvorm en schokdemping van veiligheidsschoenen.


Zo zijn er schoenen te koop met luchtdoorlatende, ademende en vochtabsorberende eigenschappen, met een stijve plastic schacht, een stalen neus.


Er zijn aparte uitvoeringen voor dames en elegante modellen voor executives.

Zichtbaarheidskleding

De keuze van zichtbaarheidskleding moet gebaseerd zijn op een risico-inventarisatie en -evaluatie waarbij rekening gehouden wordt met de aard van de werkzaamheden, klimaatomstandigheden, verkeers situaties.


Ook de integratie met andere PBM's zoals helm en laarzen of schoenen moet worden meegewogen.


Er zijn diverse situaties denkbaar waarin high visibilty clothes gewenst is zoals  op vliegvelden, langs wegen, op open water, op chemische bedrijven en raffinaderijen.

Valbescherming

Als bij het werken op hoogte geen bordessen, steigers of borstweringen zijn aangebracht dan moeten val beveiligings middelen worden gebruikt.


Ook in de steigerbouw en tijdens het werken op een steiger is valbescherming van levensbelang.


Dat kunnen vangnetten zijn, maar vaker is het een harnasgordel met een valstopper. 


Voor uw specifieke situatie stellen we het juiste pakket samen.

Keuze van PBM's


Samen met u kijken we bij de keuze van persoonlijke beschermingsmiddelen naar:

 • welke PBM's er nodig zijn;
 • waar ze gedragen moeten worden, in welke klimatologische omstandigheden;
 • wanneer ze gedragen moeten worden en door wie;
 • de toepassingsmogelijkheden en kwaliteitseisen;
 • de gebruiksmogelijkheden en het te bereiken beschermingsniveau;
 • de doelmatigheid.

Ademhalingsbescherming

Schone lucht inademen is van het allergrootste en acute belang voor de gezonheid. Door middel van een risico-analyse kan worden vastgesteld welk soort bescherming gewenst is:


Omgevingslucht afhankelijke bescherming

 • Stoffilters
 • Gas/dampfilters


Omgevingslucht onafhakelijke bescherming

 • Verseluchkappen
 • Ademluchttoestellen
 • Persluchttoestellen
 • Ademlucht vlucht toestellen

Hoofdbescherming

Welke hoofdbescherming wordt gekozen hangt af van de risico's op de werkplek. De norm NEN-EN 397 definieert bijvoorbeeld de krachten die de helm van bovenaf moet kunnen weerstaan, terwijl een stootpet tegen stoten en scalperen beschermt.


Van belang is de specificatie in onze hete breedtegraden. Hitte mag het materiaal niet verzachten, zonlicht mag het niet broos maken en de helm moet verkoeling bieden.


Het draagcomfort is uiterst belangrijk. Daarmee valt of staat de bereidheid om de helm ook daadwerkelijk te dragen. 

Gehoorbescherming

Individuele gehoor beschermingsmiddelen moeten voldoende demping geven en tegelijkertijd communicatie niet onmogelijk maken. Ze moeten zijn aangepast aan de werkomgeving maar ook comfortabel zijn.


We kennen de volgende vormen:

 • Oorplugjes, oordopjes en oorpropjes
 • Otoplastieken
 • Oorkappen


Afhankelijk van geluidniveau, draagcomfort en draagduur, stellen we samen vast wat de juiste keuze is.

Normen en criteria


Aan normen en criteria zoals ISO-normen en de CE-markering kan worden vastgesteld aan welke standaard een product voldoet.

Onze veiligheidskundigen zijn opgeleid om enerzijds het gevaar en de risico's te bepalen en anderzijds de juiste PBM te bepalen die niet alleen voldoet aan de allerhoogste veiligheids eisen maar die ook in uw budget past.

Handschoenen

De handen zijn vaak in een kwetsbare positie omdat daarmee meestal de handelingen worden verricht. Goede bescherming is noodzakelijk.


Handschoenen bieden bescherming tegen:

 • Mechanische risico's
 • Chemische risico's
 • Koude (zoals in vriesruimtes)
 • Bacteriologische besmetting (afval)
 • Electrische stroomdoorgang
 • Trillingen (sloophamers, etc)
 • Hitte (brandweer, lassen, etc)
 • Straling (ziekenhuis)
 • Snijden (slagerij)


Vingergevoeligheid speelt een grote rol.

Oog- en gelaatsbescherming

Eén van de moeilijkst te beschermen delen van het lichaam is het gelaat. Immers, er mag geen negatief effect optreden als beslaan of irritatie. Het moet ook voor brildragers prettig zitten en het mag er ook niet uitzien als een ruimtepak.


Wij kennen de voor- en nadelen en kunnen het juiste beschermingsmiddel voor uw taak of werk adviseren en leveren.


Want of het nu om laswerkzaamheden of maaiwerkzaamheden gaat, wij weten er van. Met de juiste gelaatsbescherming bent u verzekerd van de juiste arbeids omstandigheden  en blije werknemers.


 

Zwem- en reddingsvesten

Een zwemvest voor recreatieve doeleinden moet aan andere specificaties voldoen dan het reddingsvest dat de loods behoedt voor verdrinkingsgevaar. Maar daarom is het niet meer of minder belangrijk.


Onze arbodeskundigen zijn ook nautisch onderlegd en kunnen u helpen de juiste keuze te maken.