Home

De Academie

Wij hebben als specialist de functie van adviseur, uitvoerder en audito van het arbeidsomstandigheden- en ziekteverzuimbeleid van de onderneming. Wij bevorderen en bewaken de synergie met andere zorgsystemen, zoals kwaliteit en milieu, met als doel om te komen tot een integraal zorgsysteem.

 

Wij willen u graag helpen op weg naar een gezonde organisatie. Naar een organisatie waarin zowel de medewerkers als het management tevreden zijn en optimaal kunnen functioneren. Naar verhoogde productiviteit en minder verzuim als gevolg daarvan. Onze aanpak is ondernemingsgericht, praktisch en persoonlijk waarbij de duurzame inzetbaarheid van uw werknemers voorop staat.

Optima Arbodienst

Optima Arbo Academie

Investeren in Arbo is investeren in de toekomst

Een kleine geschiedenis


Het huidige Optima B.V. werd in 2012 als Arbo adviesbureau opgericht. Een arbo adviesbureau wat adviezen geeft over de arbeidsomstandigheden en de begeleiding van het verzuim. Optima werd de tweede arbodienst op Curacao vormde zich om tot een kleine gespecialiseerde "eigen regiemodel' arbodienst.


Na de start van Optima begonnen de medewerkers algauw toe te nemen zodat de 'startlocatie' (een woonhuis) verruild moest worden voor een grotere werkruimte die de groei en de verschillende activiteiten en specialismen die Optima gaandeweg ontplooide kon opvangen.


Optima verhuisde naar de mooie, ruime locatie aan de Kaya Jombi Mensing, Zeelandia. Al vlug was ook deze locatie te krap geworden en moest er wederom verhuisd worden, dit keer naar de Grebbelinieweg. En het duurde niet lang of Optima moest alweer verhuizen naar een groter pand om de groei op te kunnen vangen.


Naast de Arbodienst zette Optima in 2014 de veelzijdige Optima Arbo Academie op die anno nu op zowel Curacao als op Aruba, St. Maarten, Bonaire als in Suriname bekendheid geniet als de Arbo Academie Dutch Caribbean.


Kwaliteit voorop!


Van meet af aan houdt Optima de focus op kwaliteit en niet op omvang of omzet. De kwaliteit van haar expertise ligt besloten inde vakkennis, vakbekwaamheid en servicegerichtheid van haar medewerkers. Dat zijn de criteria waarop Optima haar medewerkers selecteert.


De kern van de dienstverlening wordt gevormd door een team van geregistreerde bedrijfsartsen, arbospecialist, bedrijfsmaatschappelijk werker, arbeids- en organisatiepsycholoog, ergonoom, arbeidsdeskundige, veiligheidskundige en een verzuimconsulent.

Deze zijn empatisch en proactief en hebben een heldere en objectieve manier van adviseren, begeleiden en coachen. Ze denken mee met de klant en hebben kennis van diverse branches.